Κυριακή, 27 Μαΐου 2018

σχεσιακές αποστάσεις

στα χιλιόμετρα που μας χωρίζουν
προστέθηκαν λίγα ακόμα

εγώ δεν πήγα πουθενά

οπότε ή όλα απομακρύνθηκαν από μένα
ή εγώ μικρυνα τόσο που δεν μπορώ
να διακρίνω τίποτα αγαπημένο
στην ακτίνα όρασης μου

Δεν υπάρχουν σχόλια: