Τετάρτη, 8 Οκτωβρίου 2014

πρόγραμμα ενηλικίωσης

                                           |||     ||
------------------------------>|||||||||||||||||||||||||||||||
ζωή                         |     |||Β  |             |||
                         |||          C    ||||||
    ||  ||
        |    ||
   |||
|
επικείμενο σημείο
κρίσης

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
κριτικαλ ποιντ προσεχώς
ανάγκη λήψης απόφασης

       . . .

υπολογισμός επιλογών
loading
loading
loading>>>>>>>>>>>

αποτυχία υπολογισμού
error

-αναζήτηση της καλύτερης εναλλακτικήςαδυναμία απόφασης----------------αναζήτηση εναλλακτικών

υπολογισμός επιπτώσεων


|||αν +++++++++++++ 
τότε____________ |||  -----------> μεγάλο ρίσκο : ζητούμενο επίπεδο                                                                  
                                                 αποφασιστικότητας: υψηλό
                                               αφιέρωσης ενέργειας: υψηλό
                                                         σιγουριάς: απόλυτα υψηλό
                             αντιπαράθεσης με πρόσωπα υψηλής τάσης: απόλυτα υψηλό
έλεγχος απόθεμάτων για τα παραπάνω:
---------ελλειπείς αποθέματα

αναζήτηση επιλογής οικονομικότερης έντασης:

συννέχιση ζωής ως έχειν      --------> συνέπειες:
                                                +λήψη ευθυνών
                                                +δέσμευση ότι θα βγουν εις πέρας
                                                +αντιμετώπιση πρηγούμενων νεανικών                                                
                                                 επιπολαιοτήτων που δεν συμφωνούν
                                                 με την τελική απόφαση
                                                +στήριξη της απόφασης
                                       περιθώριο αμφιβολιών:μηδαμινό
                                       ---->απαγορεύονται οι αμφιβολίες

υπολογισμός χρόνου προσαρμογής
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
όχι επαρκής χρόνος

εύρεση διαθέσιμου χρόνου: δεν βρέθηκε

επανάληψη αναζήτησης
 . . ..  . . . . ... . . . ..........
αντιμετώπιση κρασαρίσματος

|||| Β|||C||||| \\
\\||||\\ |||
:|| |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||Δεν υπάρχουν σχόλια: