Τετάρτη, 2 Ιανουαρίου 2013

pilio+anasta 096
pilio+anasta 134
pilio+anasta 198
αυτός είναι ένα στόμα
κι εγώ είμαι ένα αυτί

κι εσύ είσαι ένα αυτί
κι εγώ είμαι ένα αυτί.

όταν φεύγει το στόμα
μένουμε δυο αυτιά μόνα.

καταλαβαίνεις τώρα πως περνάμε την ώρα μας μαζί;