Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2012

shame is the work of memory against forgetting


Δεν υπάρχουν σχόλια: